Nie ste prihlásený     

Zvoľte si menu

Košík

Košík je prázdny

ArCADia Info: Česká verzia


1. Všetky najnovšie profesné moduly systému ArCADia sa dodávajú len v českej verzii
2. V českej verzii sa dodávajú aj všetky základné moduly

ArCADia BIM - Profes.Moduly

Profesné moduly pre svoju činnosť vyžadujú jeden z ArCADia základných systémov: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus alebo AutoCAD + ArCADia AC.

Tovar Cena
ArCADia - Architektúra produkt arcadiabim

ArCADia-ARCHITEKTÚRA - BIM riešenie pre vytváraniu profesionálnej architektonickej dokumentácie - projekty (pôdorysy, rezy, pohľady) a modelov budov alebo rekonštrukciou, vrátane interaktívnych 3D náhľadov a realistické vizualizácie.

Pozn: Pre svoju činnosť vyžaduje jeden z nasledujúcich základných systémov: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus alebo AutoCAD+ArCADia AC

599,00 € bez DPH
(718,80 € s DPH)
za kus
+
ArCADia - Elektrické instalace produkt arcadiabim ArCADia-ELEKTRICKÉ INSTALACE - BIM riešenie pre vytváranie profesionálnej dokumentácie vnútorných nízko napäťových elektrických systémov. Program je určený pre konštruktérov elektrických a energetických zariadení.

Pozn: Pre svoju činnosť vyžaduje jeden z nasledujúcich základných systémov: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus alebo AutoCAD+ArCADia AC
356,00 € bez DPH
(427,20 € s DPH)
za kus
+
ArCADia - Elektrické instalace PLUS produkt arcadiabim ArCADia-ELEKTRICKÉ INSTALACE PLUS je rozširujúci modul programu ArCADia-ELEKTRICKÉ INSTALACE a je určený pre projektovanie káblových vedení, rebríkov a káblových lávok. Umožňuje tiež komunikáciu s programom Dialux, ktorý sa používa pri navrhovaní osvetľovacích zariadení.

Pozn: Pre svoju činnosť vyžaduje jeden z nasledujúcich základných systémov: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus alebo AutoCAD+ArCADia AC
157,00 € bez DPH
(188,40 € s DPH)
za kus
+
ArCADia - Elektrické sítě produkt arcadiabim ArCADia-ELEKTRICKÉ SÍTĚ - BIM riešenie pre vytváranie profesionálnej dokumentácie návrhu vonkajších sietí nízkeho napätia. Program umožňuje objektovo orientovanú tvorbu výkresov pre vonkajšie energetické siete v územných plánoch alebo prípravu užívateľských výkresov znázorňujúci napájaciu sieť od nízkonapäťového transformátora po rozvádzač v budove.

Pozn: Pre svoju činnosť vyžaduje jeden z nasledujúcich základných systémov: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus alebo AutoCAD+ArCADia AC
296,00 € bez DPH
(355,20 € s DPH)
za kus
+
ArCADia - Rozvaděče produkt arcadiabim ArCADia-ROZVADĚČE - BIM riešenie pre vytváranie schém navrhovaného rozvádzača alebo akejkoľvek schémy zapojenia a prevedenie základných technických výpočtov. Okrem možnosti efektívneho vytvárania schém rozvádzačov program môže automaticky vytvoriť schému rozvádzača navrhnutého pomocou modulu ArCADia-ELEKTRICKÉ INŠTALÁCIA. Kombinácia automatizačných algoritmov a databázy symbolov predstavuje perfektný nástroj pre kreslenie schém zapojenia.

Pozn: Pre svoju činnosť vyžaduje jeden z nasledujúcich základných systémov: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus alebo AutoCAD+ArCADia AC
339,00 € bez DPH
(406,80 € s DPH)
za kus
+
ArCADia - Únikové trasy produkt arcadiabim ArCADia-ÚNIKOVÉ TRASY - BIM riešenie pre vytváranie siete únikových ciest v budovách. Evakuačné trasy možno vizualizovať a tlačiť vo veľkostiach podľa potrieb užívateľa. Program je určený pre inžinierov, architektov a staviteľov alebo osoby zodpovedné za údržbu budov verejného záujmu.

Pozn: Pro svou činnost vyžaduje jeden z následujících základních systémů: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus nebo ArCADia AC
206,00 € bez DPH
(247,20 € s DPH)
za kus
+
ArCADia - Plynové instalace produkt arcadiabim ArCADia-PLYNOVÉ INSTALACE - BIM riešenie pre vytváranie projektovej dokumentácie vnútorných rozvodov plynových inštalácií budov a generovanie výpočtových diagramov a automatické rozšírenie systému. Modul vykonáva výpočty potrebné na posúdenie riadneho návrhu systému (overenie správnych priemerov, rozsahu poklesu tlaku plynových spotrebičov proti prúdu) a vytvorenie odbornej technickej správy.

Pozn: Pre svoju činnosť vyžaduje jeden z nasledujúcich základných systémov: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus alebo AutoCAD+ArCADia AC
520,00 € bez DPH
(624,00 € s DPH)
za kus
+
ArCADia - Venkovní plynové instalace produkt arcadiabim ArCADia-VENKOVNÍ PLYNOVÉ INSTALACE - BIM riešenie pre vytváranie projektovej dokumentácie plynových rozvodov, vrátane vonkajších plynových inštalácií. Modul poskytuje možnosť automatického vytvárania návrhových diagramov a pozdĺžnych profilov pre trasy potrubia vrátane prvkov systému. Program vypočítava dáta potrebné pre správnu konštrukciu systému z hľadiska overenia správnych priemerov potrubia a určenia tlakových strát v konštrukčných častiach

Pozn: Pre svoju činnosť vyžaduje jeden z nasledujúcich základných systémov: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus alebo AutoCAD+ArCADia AC
486,00 € bez DPH
(583,20 € s DPH)
za kus
+
ArCADia - Instalace vytápění produkt arcadiabim ArCADia-INSTALACE VYTÁPĚNÍ - BIM riešenie umožňujúce vytváranie odbornej technickej dokumentai vnútorných vykurovacích rozvodov a zariadení v budovách. Modul tiež automaticky generuje axonometrické pohľady, výpisy a niektoré výpočty potrebné na vypracovanie projektovej dokumentácie. Program umožňuje kontrolu správnosti projektovanej inštalácie z hľadiska hydrauliky a voľby príslušenstva.

Pozn: Pre svoju činnosť vyžaduje jeden z nasledujúcich základných systémov: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus alebo AutoCAD+ArCADia AC
549,00 € bez DPH
(658,80 € s DPH)
za kus
+
ArCADia - Surveyor produkt arcadiabim ArCADia-SURVEYOR - BIM riešenie pri prípravu technickej dokumentácie. Umožňuje bezdrôtový zber dát z elektronických meracích prístrojov pomocou technológie Bluetooth a ich priameho vkladania do systému ArCADia BIM. Pre úplné využitie programu je nutný PC počítač a diaľkomer s technológiou Bluetooth pre bezdrôtový prenos dát a výsledkov merania.

Pozn: Pre svoju činnosť vyžaduje jeden z nasledujúcich základných systémov: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus alebo AutoCAD+ArCADia AC
236,00 € bez DPH
(283,20 € s DPH)
za kus
+
ArCADia - Telekomunikační sítě produkt arcadiabim ArCADia-TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ - BIM riešenie pre vytváranie profesionálnej priemyslovej dokumentácie pre návrhy vonkajších telekomunikačných sietí (optické a medené médiá). Program je určený pre konštruktérov vonkajších telekomunikačných sietí a pre konštrukčné spoločností, ktoré produkujú sieťové koncepty, priemyselné výkresy, vykonávajú inventarizáciu existujúcich sietí a pre všetkých spojených s telekomunikačným priemyslom.

Pozn: Pre svoju činnosť vyžaduje jeden z nasledujúcich základných systémov: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus alebo AutoCAD+ArCADia AC
701,00 € bez DPH
(841,20 € s DPH)
za kus
+
ArCADia - Telekomunikační sítě MINI produkt arcadiabim ArCADia-TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ MINI - BIM riešenie umožňujúce vývoj projektovej dokumentácie pre vonkajšie optické a medené telekomunikačné siete. Program je určený primárne pre konštruktérov vonkajších telekomunikačných sietí a pre konštrukčné a zmluvné spoločnosti, ktoré sa zaoberajú vývojom sieťových konceptov, tvorbou výkresov špecifických pre daný priemysel, zostavovaním súpisu existujúce siete a pre všetky osoby pracujúce v telekomunikačnom priemysle.

Pozn: Pre svoju činnosť vyžaduje jeden z nasledujúcich základných systémov: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus alebo AutoCAD+ArCADia AC
145,00 € bez DPH
(174,00 € s DPH)
za kus
+
ArCADia - Instalace vodovodů produkt arcadiabim ArCADia-INSTALACE VODOVODŮ - BIM riešenie pre vytváranie odbornej technickej dokumentácie vnútorných systémov zásobovania vodou v budove. Program je určený pre konštruktérov vnútorných kanalizačných systémov. Modul obsahuje výpočet tepelných a tlakových strát v cirkulačných systémoch vrátane možnosti stanovenia požadovaných parametrov obehových čerpadiel, overenie systému pre správne pripojenie a automatický výber prvkov systému, ktorý umožňujú platné predpisy.

Pozn: Pre svoju činnosť vyžaduje jeden z nasledujúcich základných systémov: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus alebo AutoCAD+ArCADia AC
689,00 € bez DPH
(826,80 € s DPH)
za kus
+
ArCADia - Sanitární instalace produkt arcadiabim ArCADia-SANITÁRNÍ INSTALACE - BIM riešenie pre vytváranie profesionálnej konštrukčnej dokumentácie drenážnych a odvodňovacích systémov na stavebných výkresoch. Program je určený pre konštruktérov vnútorných odvodňovacích systémov. Užívateľ môže navrhnúť odvodňovací systém z hľadiska odvodnenia odpadovej vody (pre umiestnenie výstupných potrubí v budove alebo keď je nutné spúšťať odtokové potrubie pod podlahou budovy) a spracovávať odpadové vody. Program vytvára tiež pozdĺžne profily systému.

Pozn: Pre svoju činnosť vyžaduje jeden z nasledujúcich základných systémov: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus alebo AutoCAD+ArCADia AC
593,00 € bez DPH
(711,60 € s DPH)
za kus
+
ArCADia - IFC produkt arcadiabim ArCADia - IFC umožňuje užívateľovi importovať súbory IFC (napr. z Revitu a ArchiCADu) do systému ArCADia BIM, rovnako ako exportovať architektonický návrh spoločne s inštaláciami a sieťami do formátu IFC. Pokiaľ bol návrh vytvorený a exportovaný správne, objekty importované zo súboru IFC budú prevedené na prvky systému ArCADia BIM alebo na 3D objekty s informáciami o ich vlastnostiach. Ak objekty nespĺňajú predpoklady systému (napr. všetky stropy zo všetkých podlaží boli vytvorené v jednom podlaží), nemusia byť pri importe načítané.

Pozn: Pre svoju činnosť vyžaduje jeden z nasledujúcich základných systémov: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus alebo AutoCAD+ArCADia AC
144,00 € bez DPH
(172,80 € s DPH)
za kus
+
ArCADia - Železobetonové desky produkt arcadiabim ArCADia - ŽELEZOBETONOVÉ DESKY - BIM riešenie vytvárajúce priestorový model výstuže dosiek. Umožňuje ďalšie editovanie a napríklad automatické vytváranie nových prierezov dosiek na základe dát zadaných užívateľom vo forme pohľadov na dosky horné a spodné výstužné dosky a prierezy prvku. Formovanie výstuže dosky v programe je možné na základe pokynov uvedených v norme EN 1992-1-1 Eurokód 2: septembra 2008. Program je určený stavebným inžinierom a poskytuje maximálnu podporu pri vývoji detailných konštrukčných výkresov železobetónových dosiek.

Pozn: Pre svoju činnosť vyžaduje jeden z nasledujúcich základných systémov: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus alebo AutoCAD+ArCADia AC
368,00 € bez DPH
(441,60 € s DPH)
za kus
+
ArCADia - Železobetonové sloupy produkt arcadiabim ArCADia-ŽELEZOBETONOVÉ SLOUPY - BIM riešenie používajúce 2D dáta zadané užívateľom (vo forme pohľadov a rezov) pre generovanie 3D modelu výstuže stĺpu, ktorý môže byť voľne modifikovaný a ktorý umožňuje napríklad vytváranie nových rezov. Je v súlade s požiadavkami uvedenými v EN 1992-1-1 Eurokód 2: september 2008. Aplikácia umožňuje konštruktérovi zadanie dát výstuže ručne a tieto dáta tiež zachytáva priamo z výpočtových aplikácií: EuroFerroConcrete modul R3D3 3D Frame a R2D2 2D Frame softvér a železobetónový stĺp EN zo systému Constructor. Aplikácia je určená pre projektantov konštrukcií a bola navrhnutá tak, aby maximálne podporovala užívateľa pri vývoji výkresov železobetónových stĺpov.

Pozn: Pre svoju činnosť vyžaduje jeden z nasledujúcich základných systémov: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus alebo AutoCAD+ArCADia AC
314,00 € bez DPH
(376,80 € s DPH)
za kus
+
ArCADia - 3D Maker produkt arcadiabim ArCADia-3D MAKER - Modul slúžiaci na ukladanie 3D projektu pre prehliadanie modelu.

Pozn: Pre svoju činnosť vyžaduje jeden z nasledujúcich základných systémov: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus alebo AutoCAD+ArCADia AC
57,00 € bez DPH
(68,40 € s DPH)
za kus
+
ArCADia - Garden Library produkt arcadiabim Knižnica obsahuje 400 objektov pre vnútorné záhrady, terasy a okolie budov. Medzi nimi sú stromy a kríky, altánky, ploty, rybníky a bazény, stany, záhradný nábytok a komponenty pre malé detské ihrisko. Knižnica je užitočným pri navrhovaní okolia projektov budov.

Pozn: Pre svoju činnosť vyžaduje jeden z nasledujúcich základných systémov: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus alebo AutoCAD+ArCADia AC
96,00 € bez DPH
(115,20 € s DPH)
za kus
+
Výsledok 1 - 19 z 19
Go to top