Nie ste prihlásený     

Zvoľte si menu

Košík

Košík je prázdny

ArCADia Info: Česká verzia

1. Všetky najnovšie profesné moduly systému ArCADia sa dodávajú len v českej verzii
2. V českej verzii sa dodávajú aj všetky základné moduly

ArCADia BIM - Profes.Moduly

Profesné moduly pre svoju činnosť vyžadujú jeden z ArCADia základných systémov: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus alebo AutoCAD + ArCADia AC.

Tovar Cena
ArCADia - ARCHITEKTURA 9 produkt arcadiabim

ArCADia-ARCHITEKTÚRA - BIM riešenie pre vytváraniu profesionálnej architektonickej dokumentácie - projekty (pôdorysy, rezy, pohľady) a modelov budov alebo rekonštrukciou, vrátane interaktívnych 3D náhľadov a realistické vizualizácie.

Pozn: Pre svoju činnosť vyžaduje jeden z nasledujúcich základných systémov: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus alebo AutoCAD+ArCADia AC

540,00 € bez DPH
270,00 € bez DPH
(324,00 € s DPH)
za kus
+
ArCADia - ELEKTRO 2 produkt arcadiabim

ArCADia-ELEKTRO - BIM riešenie pre vytváranie profesionálnej dokumentácie vnútorných nízko napäťových elektrických systémov. Program je určený pre konštruktérov elektrických a energetických zariadení.

Pozn: Pre svoju činnosť vyžaduje jeden z nasledujúcich základných systémov: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus alebo AutoCAD+ArCADia AC

190,00 € bez DPH
95,00 € bez DPH
(114,00 € s DPH)
za kus
+
ArCADia - ELEKTRO PŘÍSLUŠENSTVÍ 2 produkt arcadiabim

ArCADia-ELEKTRO PŘÍSLUŠENSTVÍ je rozširujúci modul programu ArCADia-ELEKTRO a je určený pre projektovanie káblových vedení, rebríkov a káblových lávok. Umožňuje tiež komunikáciu s programom Dialux, ktorý sa používa pri navrhovaní osvetľovacích zariadení.

Pozn: Pre svoju činnosť vyžaduje jeden z nasledujúcich základných systémov: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus alebo AutoCAD+ArCADia AC

136,00 € bez DPH
68,00 € bez DPH
(81,60 € s DPH)
za kus
+
ArCADia - ELEKTRO PŘÍPOJKY 2 produkt arcadiabim

ArCADia-ELEKTRO PŘÍPOJKY - BIM riešenie pre vytváranie profesionálnej dokumentácie návrhu vonkajších sietí nízkeho napätia. Program umožňuje objektovo orientovanú tvorbu výkresov pre vonkajšie energetické siete v územných plánoch alebo prípravu užívateľských výkresov znázorňujúci napájaciu sieť od nízkonapäťového transformátora po rozvádzač v budove.

Pozn: Pre svoju činnosť vyžaduje jeden z nasledujúcich základných systémov: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus alebo AutoCAD+ArCADia AC

300,00 € bez DPH
150,00 € bez DPH
(180,00 € s DPH)
za kus
+
ArCADia - -ELEKTRO ROZVADĚČE 2 produkt arcadiabim

ArCADia-ROZVADĚČE - BIM riešenie pre vytváranie schém navrhovaného rozvádzača alebo akejkoľvek schémy zapojenia a prevedenie základných technických výpočtov. Okrem možnosti efektívneho vytvárania schém rozvádzačov program môže automaticky vytvoriť schému rozvádzača navrhnutého pomocou modulu ArCADia-ELEKTRICKÉ INŠTALÁCIA. Kombinácia automatizačných algoritmov a databázy symbolov predstavuje perfektný nástroj pre kreslenie schém zapojenia.

Pozn: Pre svoju činnosť vyžaduje jeden z nasledujúcich základných systémov: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus alebo AutoCAD+ArCADia AC

315,00 € bez DPH
157,50 € bez DPH
(189,00 € s DPH)
za kus
+
ArCADia - ÚNIKOVÉ CESTY 2 produkt arcadiabim

ArCADia-ÚNIKOVÉ CESTY - BIM riešenie pre vytváranie siete únikových ciest v budovách. Evakuačné trasy možno vizualizovať a tlačiť vo veľkostiach podľa potrieb užívateľa. Program je určený pre inžinierov, architektov a staviteľov alebo osoby zodpovedné za údržbu budov verejného záujmu.

Pozn: Pro svou činnost vyžaduje jeden z následujících základních systémů: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus nebo ArCADia AC

180,00 € bez DPH
90,00 € bez DPH
(108,00 € s DPH)
za kus
+
ArCADia - PLYN VNITŘNÍ 2 produkt arcadiabim

ArCADia-PLYN VNITŘNÍ - BIM riešenie pre vytváranie projektovej dokumentácie vnútorných rozvodov plynových inštalácií budov a generovanie výpočtových diagramov a automatické rozšírenie systému. Modul vykonáva výpočty potrebné na posúdenie riadneho návrhu systému (overenie správnych priemerov, rozsahu poklesu tlaku plynových spotrebičov proti prúdu) a vytvorenie odbornej technickej správy.

Pozn: Pre svoju činnosť vyžaduje jeden z nasledujúcich základných systémov: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus alebo AutoCAD+ArCADia AC

270,00 € bez DPH
135,00 € bez DPH
(162,00 € s DPH)
za kus
+
ArCADia - PLYN VENKOVNÍ 1 produkt arcadiabim

ArCADia-PLYN VENKOVNÍ - BIM riešenie pre vytváranie projektovej dokumentácie plynových rozvodov, vrátane vonkajších plynových inštalácií. Modul poskytuje možnosť automatického vytvárania návrhových diagramov a pozdĺžnych profilov pre trasy potrubia vrátane prvkov systému. Program vypočítava dáta potrebné pre správnu konštrukciu systému z hľadiska overenia správnych priemerov potrubia a určenia tlakových strát v konštrukčných častiach

Pozn: Pre svoju činnosť vyžaduje jeden z nasledujúcich základných systémov: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus alebo AutoCAD+ArCADia AC

424,00 € bez DPH
212,00 € bez DPH
(254,40 € s DPH)
za kus
+
ArCADia - VYTÁPĚNÍ 1 produkt arcadiabim

ArCADia-VYTÁPĚNÍ - BIM riešenie umožňujúce vytváranie odbornej technickej dokumentai vnútorných vykurovacích rozvodov a zariadení v budovách. Modul tiež automaticky generuje axonometrické pohľady, výpisy a niektoré výpočty potrebné na vypracovanie projektovej dokumentácie. Program umožňuje kontrolu správnosti projektovanej inštalácie z hľadiska hydrauliky a voľby príslušenstva.

Pozn: Pre svoju činnosť vyžaduje jeden z nasledujúcich základných systémov: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus alebo AutoCAD+ArCADia AC

270,00 € bez DPH
135,00 € bez DPH
(162,00 € s DPH)
za kus
+
ArCADia - PASPORTY 1 produkt arcadiabim

ArCADia-PASPORTY - BIM riešenie pri prípravu technickej dokumentácie. Umožňuje bezdrôtový zber dát z elektronických meracích prístrojov pomocou technológie Bluetooth a ich priameho vkladania do systému ArCADia BIM. Pre úplné využitie programu je nutný PC počítač a diaľkomer s technológiou Bluetooth pre bezdrôtový prenos dát a výsledkov merania.

Pozn: Pre svoju činnosť vyžaduje jeden z nasledujúcich základných systémov: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus alebo AutoCAD+ArCADia AC

190,00 € bez DPH
95,00 € bez DPH
(114,00 € s DPH)
za kus
+
ArCADia - Telekomunikační sítě produkt arcadiabim

ArCADia-TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ - BIM riešenie pre vytváranie profesionálnej priemyslovej dokumentácie pre návrhy vonkajších telekomunikačných sietí (optické a medené médiá). Program je určený pre konštruktérov vonkajších telekomunikačných sietí a pre konštrukčné spoločností, ktoré produkujú sieťové koncepty, priemyselné výkresy, vykonávajú inventarizáciu existujúcich sietí a pre všetkých spojených s telekomunikačným priemyslom.

Pozn: Pre svoju činnosť vyžaduje jeden z nasledujúcich základných systémov: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus alebo AutoCAD+ArCADia AC

770,00 € bez DPH
385,00 € bez DPH
(462,00 € s DPH)
za kus
+
ArCADia - VODOVODY produkt arcadiabim

ArCADia-VODOVODY - BIM riešenie pre vytváranie odbornej technickej dokumentácie vnútorných systémov zásobovania vodou v budove. Program je určený pre konštruktérov vnútorných kanalizačných systémov. Modul obsahuje výpočet tepelných a tlakových strát v cirkulačných systémoch vrátane možnosti stanovenia požadovaných parametrov obehových čerpadiel, overenie systému pre správne pripojenie a automatický výber prvkov systému, ktorý umožňujú platné predpisy.

Pozn: Pre svoju činnosť vyžaduje jeden z nasledujúcich základných systémov: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus alebo AutoCAD+ArCADia AC

350,00 € bez DPH
175,00 € bez DPH
(210,00 € s DPH)
za kus
+
ArCADia - KANALIZACE VNITŘNÍ 2 produkt arcadiabim

ArCADia-KANALIZACE VNITŘNÍ - BIM riešenie pre vytváranie profesionálnej konštrukčnej dokumentácie drenážnych a odvodňovacích systémov na stavebných výkresoch. Program je určený pre konštruktérov vnútorných odvodňovacích systémov. Užívateľ môže navrhnúť odvodňovací systém z hľadiska odvodnenia odpadovej vody (pre umiestnenie výstupných potrubí v budove alebo keď je nutné spúšťať odtokové potrubie pod podlahou budovy) a spracovávať odpadové vody. Program vytvára tiež pozdĺžne profily systému.

Pozn: Pre svoju činnosť vyžaduje jeden z nasledujúcich základných systémov: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus alebo AutoCAD+ArCADia AC

270,00 € bez DPH
135,00 € bez DPH
(162,00 € s DPH)
za kus
+
ArCADia - KANALIZACE VNĚJŠÍ 2 produkt arcadiabim

ArCADia-KANALIZACE VNĚJŠÍ - BIM riešenie pre vytváranie profesionálnej konštrukčnej dokumentácie drenážnych a odvodňovacích systémov na stavebných výkresoch. Program je určený pre konštruktérov vonkajších odvodňovacích systémov. Program vytvára tiež pozdĺžne profily systému.

Pozn: Pre svoju činnosť vyžaduje jeden z nasledujúcich základných systémov: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus alebo AutoCAD+ArCADia AC

630,00 € bez DPH
315,00 € bez DPH
(378,00 € s DPH)
za kus
+
ArCADia - Železobetonové desky produkt arcadiabim

ArCADia - ŽELEZOBETONOVÉ DESKY - BIM riešenie vytvárajúce priestorový model výstuže dosiek. Umožňuje ďalšie editovanie a napríklad automatické vytváranie nových prierezov dosiek na základe dát zadaných užívateľom vo forme pohľadov na dosky horné a spodné výstužné dosky a prierezy prvku. Formovanie výstuže dosky v programe je možné na základe pokynov uvedených v norme EN 1992-1-1 Eurokód 2: septembra 2008. Program je určený stavebným inžinierom a poskytuje maximálnu podporu pri vývoji detailných konštrukčných výkresov železobetónových dosiek.

Pozn: Pre svoju činnosť vyžaduje jeden z nasledujúcich základných systémov: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus alebo AutoCAD+ArCADia AC

270,00 € bez DPH
135,00 € bez DPH
(162,00 € s DPH)
za kus
+
ArCADia - Železobetonové sloupy produkt arcadiabim

ArCADia-ŽELEZOBETONOVÉ SLOUPY - BIM riešenie používajúce 2D dáta zadané užívateľom (vo forme pohľadov a rezov) pre generovanie 3D modelu výstuže stĺpu, ktorý môže byť voľne modifikovaný a ktorý umožňuje napríklad vytváranie nových rezov. Je v súlade s požiadavkami uvedenými v EN 1992-1-1 Eurokód 2: september 2008. Aplikácia umožňuje konštruktérovi zadanie dát výstuže ručne a tieto dáta tiež zachytáva priamo z výpočtových aplikácií: EuroFerroConcrete modul R3D3 3D Frame a R2D2 2D Frame softvér a železobetónový stĺp EN zo systému Constructor. Aplikácia je určená pre projektantov konštrukcií a bola navrhnutá tak, aby maximálne podporovala užívateľa pri vývoji výkresov železobetónových stĺpov.

Pozn: Pre svoju činnosť vyžaduje jeden z nasledujúcich základných systémov: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus alebo AutoCAD+ArCADia AC

220,00 € bez DPH
110,00 € bez DPH
(132,00 € s DPH)
za kus
+
ArCADia - Železobetonové komponenty produkt arcadiabim

ArCADia-ŽELEZOBETONOVÉ SLOUPY - BIM riešenie

Pozn: Pre svoju činnosť vyžaduje jeden z nasledujúcich základných systémov: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus alebo AutoCAD+ArCADia AC

460,00 € bez DPH
230,00 € bez DPH
(276,00 € s DPH)
za kus
+
ArCADia - 3D Maker produkt arcadiabim

ArCADia-3D MAKER - Modul slúžiaci na ukladanie 3D projektu pre prehliadanie modelu.

Pozn: Pre svoju činnosť vyžaduje jeden z nasledujúcich základných systémov: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus alebo AutoCAD+ArCADia AC

110,00 € bez DPH
55,00 € bez DPH
(66,00 € s DPH)
za kus
+
ArCADia - ARCHITEKTURA KRAJINY 1 produkt arcadiabim


Pozn: Pre svoju činnosť vyžaduje jeden z nasledujúcich základných systémov: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus alebo AutoCAD+ArCADia AC

88,00 € bez DPH
44,00 € bez DPH
(52,80 € s DPH)
za kus
+
ArCADia - HROMOSVODY 1 produkt arcadiabim


Pozn: Pre svoju činnosť vyžaduje jeden z nasledujúcich základných systémov: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus alebo AutoCAD+ArCADia AC

88,00 € bez DPH
44,00 € bez DPH
(52,80 € s DPH)
za kus
+
ArCADia - IFC RVT 2 produkt arcadiabim

ArCADia - IFC RVT umožňuje užívateľovi importovať súbory IFC, RFT a RFA (napr. z Revitu a ArchiCADu) do systému ArCADia BIM, rovnako ako exportovať architektonický návrh spoločne s inštaláciami a sieťami do formátu IFC. Pokiaľ bol návrh vytvorený a exportovaný správne, objekty importované zo súboru IFC budú prevedené na prvky systému ArCADia BIM alebo na 3D objekty s informáciami o ich vlastnostiach. Ak objekty nespĺňajú predpoklady systému (napr. všetky stropy zo všetkých podlaží boli vytvorené v jednom podlaží), nemusia byť pri importe načítané.

Pozn: Pre svoju činnosť vyžaduje jeden z nasledujúcich základných systémov: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus alebo AutoCAD+ArCADia AC

270,00 € bez DPH
135,00 € bez DPH
(162,00 € s DPH)
za kus
+
ArCADia - VZDUCHOTECHNIKA 1 produkt arcadiabim

ArCADia-VZDUCHOTECHNIKA - BIM riešenie pre vytváraniu profesionálnej dokumentácie vzduchotechniky, vrátane interaktívnych 3D náhľadov a realistické vizualizácie.

Pozn: Pre svoju činnosť vyžaduje jeden z nasledujúcich základných systémov: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus alebo AutoCAD+ArCADia AC

645,00 € bez DPH
322,50 € bez DPH
(387,00 € s DPH)
za kus
+
Výsledok 1 - 22 z 22
Go to top