Nie ste prihlásený     

Zvoľte si menu

Košík

Košík je prázdny

Statika prútových 3D sústav s možnosťou dimenzovania železobetónových, oceľových a drevených prvkov

Tovar Cena
R3D3-Rama 3D produkt r3d3ramat Program R3D3-Rama 3D je určený pre stavebných inžinierov. Používa sa pre statické výpočty a dimenzovanie rovinných a priestorových prútových sústav. Program možno použiť pre jednoduché vkladanie rovinných a priestorových prútových sústav, a to ako malých systémov obsahujúcich rad tyčí, tak veľkých 3D štruktúr obsahujúcich stovky prútov a uzlov. Preto je možné počítať s takými konštrukčnými systémami, ako sú: viacúrovňové a viacbodové rámy, rovinné a priestorové väzníky, mrežové veže, konštrukcia povrchových tyčí, mrežové rošty pod. Program umožňuje pracovať s dimenzačními moduly podľa Eurokódu: EuroStal, Euro—elbet a EuroStopa. 645,00 € bez DPH
(774,00 € s DPH)
za kus
+
Euro Drevo 3D produkt r3d3drevo Modul je možné použiť pre rozmiestnenie rovinných a priestorových drevených konštrukcií s pravouhlými prierezy pevného a lepeného laminovaného dreva podľa EN 1995-1-1 od roku 2010 v dvojstrannom namáhania a pri zohľadnení torzného momentu. 268,00 € bez DPH
(321,60 € s DPH)
za kus
+
Euro Ocel 3D produkt r3d3ocel Dimenzačný modul pre základné oceľové prvky podľa normy: EN 1993-1-1 Eurokód 3: jún 2006. 335,00 € bez DPH
(402,00 € s DPH)
za kus
+
Euro Stopa 3D produkt r3d3stopa Dimenzačný modul EuroStopa slúži pre navrhovanie plytkých základov podľa EN 1997-1 Eurokód 7 v programe 3DD3-Rama 3D v komplexnom zaťažení. Vyrába sa vo forme inštalácie integrovanej do programu 3DD3-Rama 3D pre statické výpočty, čo vyžaduje samostatnú licenciu. 260,00 € bez DPH
(312,00 € s DPH)
za kus
+
Euro ŽELBET produkt r3d3zelbett Dimenzačný modul EuroŻelbet je určený pre dimenzovanie rovinných a priestorových železobetónových prútových konštrukcií podľa normy EN 1992-1-1 Eurokód 2: septembra 2008 v programe 3D R3D3-Rama v rovinnom a komplexným zaťaženia. Modul je vyrábaný vo forme inštalácie integrované do 3D programu R3D3-Rama pre statické výpočty, a vyžaduje samostatnú licenciu. 348,00 € bez DPH
(417,60 € s DPH)
za kus
+
Výsledok 1 - 5 z 5
Go to top