Nejste přihlášen     

Zvolte si měnu

Košík

Košík je prázdný

ArCADia Info: Česká verze


1. Všechny nejnovější  profesní moduly systému ArCADia se dodávají pouze v české verzi
2. V české verzi sa dodávájí i základní moduly

ArCADia BIM - Profes.Moduly

Profesní moduly pro svou činnost vyžadují jeden z ArCADia základních systémů: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus nebo AutoCAD + ArCADia AC

Zboží Cena
ArCADia - Architektúra produkt arcadiabim

ArCADia-ARCHITEKTURA - BIM řešení k vytváření profesionální architektonické dokumentace - projekty (půdorysy, řezy, pohledy) a modelů budov nebo rekonstrukcí, včetně interaktivních 3D náhledů a realistické vizualizace.

Pozn: Pro svou činnost vyžaduje jeden z následujících základních systémů: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus nebo AutoCAD+ArCADia AC

599,00 € bez DPH
(718,80 € s DPH)
za ks
+
ArCADia - Elektrické instalace produkt arcadiabim ArCADia-ELEKTRICKÉ INSTALACE - BIM řešení k vytvoření profesionální dokumentace vnitřních nízko napěťových elektrických systémů. Program je určen pro konstruktéry elektrických a energetických zařízení.

Pozn: Pro svou činnost vyžaduje jeden z následujících základních systémů: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus nebo AutoCAD+ArCADia AC
356,00 € bez DPH
(427,20 € s DPH)
za ks
+
ArCADia - Elektrické instalace PLUS produkt arcadiabim ArCADia-ELEKTRICKÉ INSTALACE PLUS je rozšiřující modul programu ArCADia-ELEKTRICKÉ INSTALACE a je určen pro projektování kabelových vedení, žebříků a kabelových lávek. Umožňuje také komunikaci s programem DIALux, který se používá při navrhování osvětlovacích zařízení.

Pozn: Pro svou činnost vyžaduje jeden z následujících základních systémů: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus nebo AutoCAD+ArCADia AC
157,00 € bez DPH
(188,40 € s DPH)
za ks
+
ArCADia - Elektrické sítě produkt arcadiabim ArCADia-ELEKTRICKÉ SÍTĚ - BIM řešení pro vytváření profesionální dokumentace návrhu venkovních sítí nízkého napětí. Program umožňuje objektově orientovanou tvorbu výkresů pro venkovní energetické sítě v územních plánech nebo přípravu uživatelských výkresů znázorňující napájecí síť od nízkonapěťového transformátoru po rozvaděč v budově.

Pozn: Pro svou činnost vyžaduje jeden z následujících základních systémů: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus nebo ArCADia AC
296,00 € bez DPH
(355,20 € s DPH)
za ks
+
ArCADia - Rozvaděče produkt arcadiabim ArCADia-ROZVADĚČE - BIM řešení pro vytváření schématu navrženého rozvaděče nebo jakéhokoli schématu zapojení a provedení základních technických výpočtů. Kromě možnosti efektivního vytváření schémat rozvaděčů program může automaticky vytvořit schéma rozváděče navrženého pomocí modulu ArCADia-ELEKTRICKÉ INSTALACE. Kombinace automatizačních algoritmů a databáze symbolů představuje perfektní nástroj pro kreslení schémat zapojení.

Pozn: Pro svou činnost vyžaduje jeden z následujících základních systémů: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus nebo ArCADia AC
339,00 € bez DPH
(406,80 € s DPH)
za ks
+
ArCADia - Únikové trasy produkt arcadiabim ArCADia-ÚNIKOVÉ TRASY - BIM řešení pro vytváření sítě únikových cest v budovách. Evakuační trasy lze vizualizovat a tisknout ve velikostech podle potřeb uživatele. Program je určen pro inženýry, architekty a stavitele nebo osoby odpovědné za údržbu budov veřejného zájmu.

Pozn: Pro svou činnost vyžaduje jeden z následujících základních systémů: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus nebo ArCADia AC
206,00 € bez DPH
(247,20 € s DPH)
za ks
+
ArCADia - Plynové instalace produkt arcadiabim ArCADia-PLYNOVÉ INSTALACE - BIM řešení pro vytváření projektové dokumentace vnitřních rozvodů plynových instalací budov a generování výpočtových diagramů a automatické rozšíření systému.Modul provádí výpočty potřebné pro ověření správného návrhu systému (ověření správných průměrů, rozsahu poklesu tlaku plynových spotřebičů proti proudu) a vytvoření odborné technické zprávy.

Pozn: Pro svou činnost vyžaduje jeden z následujících základních systémů: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus nebo ArCADia AC
520,00 € bez DPH
(624,00 € s DPH)
za ks
+
ArCADia - Venkovní plynové instalace produkt arcadiabim ArCADia-VENKOVNÍ PLYNOVÉ INSTALACE - BIM řešení pro vytváření projektové dokumentace plynových rozvodů, včetně venkovních plynových instalací. Modul poskytuje možnost automatického vytváření návrhových diagramů a podélných profilů pro trasy potrubí včetně prvků systému. Program vypočítává data potřebná pro správnou konstrukci systému z hlediska ověření správných průměrů potrubí a určení tlakových ztrát v konstrukčních částech.

Pozn: Pro svou činnost vyžaduje jeden z následujících základních systémů: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus nebo ArCADia AC
486,00 € bez DPH
(583,20 € s DPH)
za ks
+
ArCADia - Instalace vytápění produkt arcadiabim ArCADia-INSTALACE VYTÁPĚNÍ - BIM řešení umožňující vytváření odborné technické dokumentae vnitřních topných rozvodů a zařízení v budovách. Modul také automaticky generuje axonometrické pohledy, výpisy a některé výpočty potřebné k vypracování projektové dokumentace. Program umožňuje kontrolu správnosti projektované instalace z hlediska hydrauliky a volby příslušenství.

Pozn: Pro svou činnost vyžaduje jeden z následujících základních systémů: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus nebo ArCADia AC
549,00 € bez DPH
(658,80 € s DPH)
za ks
+
ArCADia - Surveyor produkt arcadiabim ArCADia-SURVEYOR - BIM řešení při přípravu technické dokumentace. Umožňuje bezdrátový sběr dat z elektronických měřicích přístrojů pomocí technologie Bluetooth a jejich přímého vkládání do systému ArCADia BIM. Pro úplné využití programu je nutný PC počítač a dálkoměr s technologií Bluetooth pro bezdrátový přenos dat a výsledků měření.

Pozn: Pro svou činnost vyžaduje jeden z následujících základních systémů: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus nebo ArCADia AC
236,00 € bez DPH
(283,20 € s DPH)
za ks
+
ArCADia - Telekomunikační sítě produkt arcadiabim ArCADia-TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ - BIM řešení pro vytváření profesionální průmyslové dokumentace pro návrhy venkovních telekomunikačních sítí (optické a měděné média). Program je určen pro konstruktéry venkovních telekomunikačních sítí a pro konstrukční společností, které produkují síťové koncepty, průmyslové výkresy, provádí inventarizaci stávajících sítí a pro všechny spojené s telekomunikačním průmyslem.

Pozn: Pro svou činnost vyžaduje jeden z následujících základních systémů: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus nebo ArCADia AC
701,00 € bez DPH
(841,20 € s DPH)
za ks
+
ArCADia - Telekomunikační sítě MINI produkt arcadiabim ArCADia-TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ MINI - BIM řešení umožňující vývoj projektové dokumentace pro venkovní optické a měděné telekomunikační sítě. Program je určen primárně pro konstruktéry venkovních telekomunikačních sítí a pro konstrukční a smluvní společnosti, které se zabývají vývojem síťových konceptů, tvorbou výkresů specifických pro daný průmysl, sestavováním soupisu stávající sítě a pro všechny osoby pracující v telekomunikačním průmyslu.

Pozn: Pro svou činnost vyžaduje jeden z následujících základních systémů: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus nebo ArCADia AC
145,00 € bez DPH
(174,00 € s DPH)
za ks
+
ArCADia - Instalace vodovodů produkt arcadiabim ArCADia-INSTALACE VODOVODŮ - BIM řešení pro vytváření odborné technické dokumentace vnitřních systémů zásobování vodou v budově. Program je určen pro konstruktéry vnitřních kanalizačních systémů. Modul obsahuje výpočet tepelných a tlakových ztrát v cirkulačních systémech včetně možnosti stanovení požadovaných parametrů oběhových čerpadel, ověření systému pro správná připojení a automatický výběr prvků systému, který umožňují platné předpisy.

Pozn: Pro svou činnost vyžaduje jeden z následujících základních systémů: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus nebo ArCADia AC
689,00 € bez DPH
(826,80 € s DPH)
za ks
+
ArCADia - Sanitární instalace produkt arcadiabim ArCADia-SANITÁRNÍ INSTALACE - BIM řešení pro vytváření profesionální konstrukční dokumentace drenážních a odvodňovacích systémů na stavebních výkresech. Program je určen pro konstruktéry vnitřních odvodňovacích systémů. Uživatel může navrhnout odvodňovací systém z hlediska odvodnění odpadní vody (pro umístění výstupních potrubí v budově nebo když je nutné spouštět odtokové potrubí pod podlahou budovy) a zpracovávat odpadní vody. Program vytváří také podélné profily systému.

Pozn: Pro svou činnost vyžaduje jeden z následujících základních systémů: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus nebo ArCADia AC
593,00 € bez DPH
(711,60 € s DPH)
za ks
+
ArCADia - IFC produkt arcadiabim ArCADia - IFC umožňuje uživateli importovat soubory IFC (např. Z Revitu a ArchiCADu) do systému ArCADia BIM, stejně jako exportovat architektonický návrh společně s instalacemi a sítěmi do formátu IFC. Pokud byl návrh vytvořen a exportován správně, objekty importované ze souboru IFC budou převedeny na prvky systému ArCADia BIM nebo na 3D objekty s informacemi o jejich vlastnostech. Pokud objekty nesplňují předpoklady systému (např. všechny stropy ze všech podlaží byly vytvořeny v jednom podlaží), nemusí být při importu načteny.

Pozn: Pro svou činnost vyžaduje jeden z následujících základních systémů: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus nebo ArCADia AC
144,00 € bez DPH
(172,80 € s DPH)
za ks
+
ArCADia - Železobetonové desky produkt arcadiabim ArCADia - ŽELEZOBETONOVÉ DESKY - BIM řešení vytvářející prostorový model výztuže desek. Umožňuje další editaci a například automatické vytváření nových průřezů desek na základě dat zadaných uživatelem ve formě pohledů na desky horní a spodní výztužné desky a průřezy prvku. Formování výztuže desky v programu je možné na základě pokynů uvedených v normě EN 1992-1-1 Eurokód 2: září 2008. Program je určen stavebním inženýrům a poskytuje maximální podporu při vývoji detailních konstrukčních výkresů železobetonových desek.

Pozn: Pro svou činnost vyžaduje jeden z následujících základních systémů: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus nebo ArCADia AC
368,00 € bez DPH
(441,60 € s DPH)
za ks
+
ArCADia - Železobetonové sloupy produkt arcadiabim ArCADia-ŽELEZOBETONOVÉ SLOUPY - BIM řešení používající 2D data zadaná uživatelem (ve formě pohledů a řezů) pro generování 3D modelu výztuže sloupu, který může být volně modifikován a který umožňuje například vytváření nových řezů. Je v souladu s požadavky uvedenými v EN 1992-1-1 Eurokód 2: září 2008. Aplikace umožňuje konstruktérovi zadání dat výztuže ručně a tato data také zachycuje přímo z výpočetních aplikací: EuroFerroConcrete modul R3D3 3D FRame a R2D2 2D Frame software a železobetonový sloup EN ze systému Constructor. Aplikace je určena pro projektanty konstrukcí a byla navržena tak, aby maximálně podporovala uživatele při vývoji výkresů železobetonových sloupů.

Pozn: Pro svou činnost vyžaduje jeden z následujících základních systémů: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus nebo ArCADia AC
314,00 € bez DPH
(376,80 € s DPH)
za ks
+
ArCADia - 3D Maker produkt arcadiabim ArCADia-3D MAKER - Modul sloužící k ukládání 3D projektu pro prohlížení modelu.

Pozn: Pro svou činnost vyžaduje jeden z následujících základních systémů: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus nebo ArCADia AC
57,00 € bez DPH
(68,40 € s DPH)
za ks
+
ArCADia - Garden Library produkt arcadiabim Knihovna obsahuje 400 objektů pro vnitřní zahrady, terasy a okolí budov. Mezi nimi jsou stromy a keře, altány, ploty, rybníky a bazény, stany, zahradní nábytek a komponenty pro malé dětské hřiště. Knihovna je užitečná při navrhování okolí projektů budov.

Pozn: Pro svou činnost vyžaduje jeden z následujících základních systémů: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus nebo ArCADia AC
96,00 € bez DPH
(115,20 € s DPH)
za ks
+
Výsledky 1 - 19 z 19
Go to top