Nejste přihlášen     

Zvolte si měnu

Košík

Košík je prázdný

ArCADia Info: Česká verze

1. Všechny nejnovější  profesní moduly systému ArCADia se dodávají pouze v české verzi
2. V české verzi sa dodávájí i základní moduly

ArCADia BIM - Profes.Moduly

Profesní moduly pro svou činnost vyžadují jeden z ArCADia základních systémů: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus nebo AutoCAD + ArCADia AC

Zboží Cena
ArCADia - ARCHITEKTURA 9 produkt arcadiabim

ArCADia-ARCHITEKTURA - BIM řešení k vytváření profesionální architektonické dokumentace - projekty (půdorysy, řezy, pohledy) a modelů budov nebo rekonstrukcí, včetně interaktivních 3D náhledů a realistické vizualizace.

Pozn: Pro svou činnost vyžaduje jeden z následujících základních systémů: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus nebo AutoCAD+ArCADia AC

645,00 € bez DPH
322,50 € bez DPH
(387,00 € s DPH)
za ks
+
ArCADia - ELEKTRICKÉ INSTALACE 2 produkt arcadiabim

ArCADia-ELEKTRICKÉ INSTALACE - BIM řešení k vytvoření profesionální dokumentace vnitřních nízko napěťových elektrických systémů. Program je určen pro konstruktéry elektrických a energetických zařízení.

Pozn: Pro svou činnost vyžaduje jeden z následujících základních systémů: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus nebo AutoCAD+ArCADia AC

220,00 € bez DPH
110,00 € bez DPH
(132,00 € s DPH)
za ks
+
ArCADia - ELEKTRICKÉ INSTALACE PLUS 2 produkt arcadiabim

ArCADia-ELEKTRO PŘÍSLUŠENSTVÍ je rozšiřující modul programu ArCADia-ELEKTRO a je určen pro projektování kabelových vedení, žebříků a kabelových lávek. Umožňuje také komunikaci s programem DIALux, který se používá při navrhování osvětlovacích zařízení.

Pozn: Pro svou činnost vyžaduje jeden z následujících základních systémů: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus nebo AutoCAD+ArCADia AC

160,00 € bez DPH
80,00 € bez DPH
(96,00 € s DPH)
za ks
+
ArCADia - ELEKTRICKÉ SÍTĚ 2 produkt arcadiabim

ArCADia-ELEKTRO PŘÍPOJKY - BIM řešení pro vytváření profesionální dokumentace návrhu venkovních sítí nízkého napětí. Program umožňuje objektově orientovanou tvorbu výkresů pro venkovní energetické sítě v územních plánech nebo přípravu uživatelských výkresů znázorňující napájecí síť od nízkonapěťového transformátoru po rozvaděč v budově.

Pozn: Pro svou činnost vyžaduje jeden z následujících základních systémů: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus nebo ArCADia AC

355,00 € bez DPH
177,50 € bez DPH
(213,00 € s DPH)
za ks
+
ArCADia - -ROZVADĚČE 2 produkt arcadiabim

ArCADia-ROZVADĚČE - BIM řešení pro vytváření schématu navrženého rozvaděče nebo jakéhokoli schématu zapojení a provedení základních technických výpočtů. Kromě možnosti efektivního vytváření schémat rozvaděčů program může automaticky vytvořit schéma rozváděče navrženého pomocí modulu ArCADia-ELEKTRICKÉ INSTALACE. Kombinace automatizačních algoritmů a databáze symbolů představuje perfektní nástroj pro kreslení schémat zapojení.

Pozn: Pro svou činnost vyžaduje jeden z následujících základních systémů: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus nebo ArCADia AC

360,00 € bez DPH
180,00 € bez DPH
(216,00 € s DPH)
za ks
+
ArCADia - ÚNIKOVÉ CESTY 3 produkt arcadiabim

ArCADia-ÚNIKOVÉ CESTY - BIM řešení pro vytváření sítě únikových cest v budovách. Evakuační trasy lze vizualizovat a tisknout ve velikostech podle potřeb uživatele. Program je určen pro inženýry, architekty a stavitele nebo osoby odpovědné za údržbu budov veřejného zájmu.

Pozn: Pro svou činnost vyžaduje jeden z následujících základních systémů: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus nebo ArCADia AC

225,00 € bez DPH
112,50 € bez DPH
(135,00 € s DPH)
za ks
+
ArCADia - PLYNOVÉ INSTALACE 2 produkt arcadiabim

ArCADia-PLYN VNITŘNÍ - BIM řešení pro vytváření projektové dokumentace vnitřních rozvodů plynových instalací budov a generování výpočtových diagramů a automatické rozšíření systému.Modul provádí výpočty potřebné pro ověření správného návrhu systému (ověření správných průměrů, rozsahu poklesu tlaku plynových spotřebičů proti proudu) a vytvoření odborné technické zprávy.

Pozn: Pro svou činnost vyžaduje jeden z následujících základních systémů: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus nebo ArCADia AC

310,00 € bez DPH
155,00 € bez DPH
(186,00 € s DPH)
za ks
+
ArCADia - PLYN VENKOVNÍ INSTALACE 1 produkt arcadiabim

ArCADia-PLYN VENKOVNÍ - BIM řešení pro vytváření projektové dokumentace plynových rozvodů, včetně venkovních plynových instalací. Modul poskytuje možnost automatického vytváření návrhových diagramů a podélných profilů pro trasy potrubí včetně prvků systému. Program vypočítává data potřebná pro správnou konstrukci systému z hlediska ověření správných průměrů potrubí a určení tlakových ztrát v konstrukčních částech.

Pozn: Pro svou činnost vyžaduje jeden z následujících základních systémů: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus nebo ArCADia AC

490,00 € bez DPH
245,00 € bez DPH
(294,00 € s DPH)
za ks
+
ArCADia - INSTALACE VYTÁPĚNÍ 2 produkt arcadiabim

ArCADia-VYTÁPĚNÍ - BIM řešení umožňující vytváření odborné technické dokumentae vnitřních topných rozvodů a zařízení v budovách. Modul také automaticky generuje axonometrické pohledy, výpisy a některé výpočty potřebné k vypracování projektové dokumentace. Program umožňuje kontrolu správnosti projektované instalace z hlediska hydrauliky a volby příslušenství.

Pozn: Pro svou činnost vyžaduje jeden z následujících základních systémů: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus nebo ArCADia AC

375,00 € bez DPH
187,50 € bez DPH
(225,00 € s DPH)
za ks
+
ArCADia - SURVEYOR 1 produkt arcadiabim

ArCADia-PASPORTY - BIM řešení při přípravu technické dokumentace. Umožňuje bezdrátový sběr dat z elektronických měřicích přístrojů pomocí technologie Bluetooth a jejich přímého vkládání do systému ArCADia BIM. Pro úplné využití programu je nutný PC počítač a dálkoměr s technologií Bluetooth pro bezdrátový přenos dat a výsledků měření.

Pozn: Pro svou činnost vyžaduje jeden z následujících základních systémů: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus nebo ArCADia AC

215,00 € bez DPH
107,50 € bez DPH
(129,00 € s DPH)
za ks
+
ArCADia - Telekomunikační sítě 2 produkt arcadiabim

ArCADia-TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ - BIM řešení pro vytváření profesionální průmyslové dokumentace pro návrhy venkovních telekomunikačních sítí (optické a měděné média). Program je určen pro konstruktéry venkovních telekomunikačních sítí a pro konstrukční společností, které produkují síťové koncepty, průmyslové výkresy, provádí inventarizaci stávajících sítí a pro všechny spojené s telekomunikačním průmyslem.

Pozn: Pro svou činnost vyžaduje jeden z následujících základních systémů: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus nebo ArCADia AC

810,00 € bez DPH
405,00 € bez DPH
(486,00 € s DPH)
za ks
+
ArCADia - INSTALACE VODOVODU 2 produkt arcadiabim

ArCADia-VODOVODY - BIM řešení pro vytváření odborné technické dokumentace vnitřních systémů zásobování vodou v budově. Program je určen pro konstruktéry vnitřních kanalizačních systémů. Modul obsahuje výpočet tepelných a tlakových ztrát v cirkulačních systémech včetně možnosti stanovení požadovaných parametrů oběhových čerpadel, ověření systému pro správná připojení a automatický výběr prvků systému, který umožňují platné předpisy.

Pozn: Pro svou činnost vyžaduje jeden z následujících základních systémů: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus nebo ArCADia AC

415,00 € bez DPH
207,50 € bez DPH
(249,00 € s DPH)
za ks
+
ArCADia - KANALIZAČNÍ INSTALACE 2 produkt arcadiabim

ArCADia-KANALIZACE VNITŘNÍ - BIM řešení pro vytváření profesionální konstrukční dokumentace drenážních a odvodňovacích systémů na stavebních výkresech. Program je určen pro konstruktéry vnitřních odvodňovacích systémů. Uživatel může navrhnout odvodňovací systém z hlediska odvodnění odpadní vody (pro umístění výstupních potrubí v budově nebo když je nutné spouštět odtokové potrubí pod podlahou budovy) a zpracovávat odpadní vody. Program vytváří také podélné profily systému.

Pozn: Pro svou činnost vyžaduje jeden z následujících základních systémů: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus nebo ArCADia AC

320,00 € bez DPH
160,00 € bez DPH
(192,00 € s DPH)
za ks
+
ArCADia - KANALIZAČNÍ SÍTĚ 2 produkt arcadiabim

ArCADia-KANALIZACE VNĚJŠÍ - BIM řešení pro vytváření profesionální konstrukční dokumentace drenážních a odvodňovacích systémů na stavebních výkresech. Program je určen pro konstruktéry venkovních odvodňovacích systémů. Program vytváří také podélné profily systému.

Pozn: Pro svou činnost vyžaduje jeden z následujících základních systémů: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus nebo ArCADia AC

730,00 € bez DPH
365,00 € bez DPH
(438,00 € s DPH)
za ks
+
ArCADia - Železobetonové desky produkt arcadiabim

ArCADia - ŽELEZOBETONOVÉ DESKY - BIM řešení vytvářející prostorový model výztuže desek. Umožňuje další editaci a například automatické vytváření nových průřezů desek na základě dat zadaných uživatelem ve formě pohledů na desky horní a spodní výztužné desky a průřezy prvku. Formování výztuže desky v programu je možné na základě pokynů uvedených v normě EN 1992-1-1 Eurokód 2: září 2008. Program je určen stavebním inženýrům a poskytuje maximální podporu při vývoji detailních konstrukčních výkresů železobetonových desek.

Pozn: Pro svou činnost vyžaduje jeden z následujících základních systémů: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus nebo ArCADia AC

315,00 € bez DPH
157,50 € bez DPH
(189,00 € s DPH)
za ks
+
ArCADia - Železobetonové sloupy produkt arcadiabim

ArCADia-ŽELEZOBETONOVÉ SLOUPY - BIM řešení používající 2D data zadaná uživatelem (ve formě pohledů a řezů) pro generování 3D modelu výztuže sloupu, který může být volně modifikován a který umožňuje například vytváření nových řezů. Je v souladu s požadavky uvedenými v EN 1992-1-1 Eurokód 2: září 2008. Aplikace umožňuje konstruktérovi zadání dat výztuže ručně a tato data také zachycuje přímo z výpočetních aplikací: EuroFerroConcrete modul R3D3 3D FRame a R2D2 2D Frame software a železobetonový sloup EN ze systému Constructor. Aplikace je určena pro projektanty konstrukcí a byla navržena tak, aby maximálně podporovala uživatele při vývoji výkresů železobetonových sloupů.

Pozn: Pro svou činnost vyžaduje jeden z následujících základních systémů: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus nebo ArCADia AC

260,00 € bez DPH
130,00 € bez DPH
(156,00 € s DPH)
za ks
+
ArCADia - Železobetonové komponenty produkt arcadiabim

ArCADia-ŽELEZOBETONOVÉ SLOUPY - BIM řešení

Pozn: Pro svou činnost vyžaduje jeden z následujících základních systémů: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus nebo ArCADia AC

520,00 € bez DPH
260,00 € bez DPH
(312,00 € s DPH)
za ks
+
ArCADia - 3D Maker 2 produkt arcadiabim

ArCADia-3D MAKER - Modul sloužící k ukládání 3D projektu pro prohlížení modelu.

Pozn: Pro svou činnost vyžaduje jeden z následujících základních systémů: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus nebo ArCADia AC

130,00 € bez DPH
65,00 € bez DPH
(78,00 € s DPH)
za ks
+
ArCADia - ARCHITEKTURA KRAJINY 1 produkt arcadiabim


Pozn: Pro svou činnost vyžaduje jeden z následujících základních systémů: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus nebo ArCADia AC

115,00 € bez DPH
57,50 € bez DPH
(69,00 € s DPH)
za ks
+
ArCADia - HROMOSVODY 1 produkt arcadiabim


Pozn: Pro svou činnost vyžaduje jeden z následujících základních systémů: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus nebo ArCADia AC

115,00 € bez DPH
57,50 € bez DPH
(69,00 € s DPH)
za ks
+
ArCADia - IFC RVT 2 produkt arcadiabim

ArCADia - IFC umožňuje uživateli importovat soubory IFC, RFT a RFA (např. Z Revitu a ArchiCADu) do systému ArCADia BIM, stejně jako exportovat architektonický návrh společně s instalacemi a sítěmi do formátu IFC. Pokud byl návrh vytvořen a exportován správně, objekty importované ze souboru IFC budou převedeny na prvky systému ArCADia BIM nebo na 3D objekty s informacemi o jejich vlastnostech. Pokud objekty nesplňují předpoklady systému (např. všechny stropy ze všech podlaží byly vytvořeny v jednom podlaží), nemusí být při importu načteny.

Pozn: Pro svou činnost vyžaduje jeden z následujících základních systémů: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus nebo ArCADia AC

285,00 € bez DPH
142,50 € bez DPH
(171,00 € s DPH)
za ks
+
ArCADia - VZDUCHOTECHNIKA 1 produkt arcadiabim

ArCADia-VZDUCHOTECHNIKA - BIM řešení k vytváření profesionální dokumentace vzduchotechniky, včetně interaktivních 3D náhledů a realistické vizualizace.

Pozn: Pro svou činnost vyžaduje jeden z následujících základních systémů: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia Plus nebo AutoCAD+ArCADia AC

750,00 € bez DPH
375,00 € bez DPH
(450,00 € s DPH)
za ks
+
Výsledky 1 - 22 z 22
Go to top